Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), to świadome
kształtowanie wizerunku naszej firmy w środowisku lokalnym.
Uwzględniając interesy otoczenia kreujemy pozytywny obraz
przedsiębiorstwa, zmniejszamy dystans z obiorcami naszych
produktów i budujemy lojalność, która stanowi podstawową
wartość dla każdego prowadzącego własny biznes.

W ramach działań CSR-owych oferujemy:

  • rozpoznanie potrzeb środowiska lokalnego,
  • opracowanie oraz realizację strategii działań dopasowanych
    do możliwości Klienta,
  • kreowanie wizerunku firmy poprzez działania CSR-owe.