Ambasadorami najlepszego PR firmy są jej zadowoleni
pracownicy. W tym zakresie dużą rolę odgrywa
komunikacja wewnętrzna.

W obszarze PR wewnętrznego:

 • opracowujemy system efektywnego zarządzania
  komunikacją wewnętrzną,
 • wdrażamy narzędzia efektywnego zarządzania
  komunikacją wewnętrzną,
 • przygotowujemy komunikaty do pracowników,
  newslettery, biuletyny,
 • zarządzamy informacją w Intranecie i Internecie,
 • przygotowujemy spotkania komunikacyjne
  dla pracowników,
 • świadczymy doradztwo we wszelkiego rodzaju
  pozostałych działaniach, dotyczących komunikacji wewnętrznej.