Opracowujemy strategię wizerunkową, pozwalającą
w jasny i spójny sposób definiować tożsamość firmy.
Dotyczy ona zarówno kreacji i uporządkowania
elementów identyfikacji wizualnej, jak również sposobów
i standardów komunikacji.

Komunikacja korporacyjna:

 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych kampanii
  wizerunkowych,
 • identyfikacja potrzeb komunikacyjnych z wyszczególnieniem
  grup docelowych, kanałów komunikacji, kluczowych
  komunikatów,
 • doradztwo w sytuacjach kryzysowych,
 • organizacja spotkań biznesowych,
 • szkolenia wizerunkowe.

Komunikacja wizualna:

 • opracowanie księgi CI, obejmującej kompleksową
  standaryzację elementów komunikacyjnych,
 • projekty materiałów informacyjnych (ulotki,
  plakaty, foldery, oferty, artykuły sponsorowane),
 • projekty stron internetowych,
 • sesje fotograficzne.