PR produktowy to działania ukierunkowane na wzmocnienie
popularności produktu bądź usługi wśród grupy docelowej.

Działania:

  • audyt i analiza wizerunku marki/produktu,
  • analiza wizerunku produktów firm konkurencyjnych,
  • opracowanie i wprowadzenie strategii komunikacji,
  • media relations,
  • organizacja wydarzeń i akcji wspierających wizerunek marki,
  • pozyskiwanie ambasadorów marki,
  • rebranding,
  • sponsoring.