Nawet w najlepiej zarządzanej firmie zdarzają się
sytuacje trudne, które poprzez złą komunikację
urastają do rangi kryzysu.

W obliczu sytuacji kryzysowej:

 • organizujemy sztab kryzysowy,
 • wytyczamy kierunki działań sztabu kryzysowego,
 • przygotowujemy manual kryzysowy, zawierający
  przewidywane scenariusze działań, oświadczenia,
  zestaw Q&A,
 • dbamy o relacje z mediami,
 • prowadzimy monitoring mediów,
 • pełnimy rolę biura prasowego,
 • doradzamy we wszelkiego rodzaju działaniach,
  podejmowanych w ramach zarządzania sytuacją kryzysową.